Chào mừng bạn đến với nền tảng mạng xã hội 720 Group

Chúng tôi điều hành nền tảng này và cho phép người dùng sử dụng miễn phí theo các điều kiện ở những điều khoản sau

Điều khoản cơ bản :

Sử dụng trang web này có nghĩa là bạn chấp nhận các điều kiện này. Nếu bạn không hoàn toàn chấp nhận chúng, mục nhập của bạn vào trang web này sẽ bị coi là trái phép và bạn sẽ phải ngừng sử dụng nó ngay lập tức

1.Bạn phải từ 13 tuổi trở lên để sử dụng trang web này.
2.Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động nào xảy ra dưới tên hiển thị của bạn.
3.Bạn có trách nhiệm bảo mật tài khoản của mình.
4.Bạn không được lạm dụng, quấy rối, đe dọa hoặc đe dọa những người dùng khác.
5.Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình và mọi dữ liệu, văn bản, thông tin, tên màn hình, đồ họa, ảnh, hồ sơ, clip âm thanh và video, liên kết ("Nội dung") mà bạn gửi, đăng và hiển thị trên dịch vụ 720 Group
6.Bạn không được sửa đổi, điều chỉnh hoặc hack 720 Grouphoặc sửa đổi trang web khác để ngụ ý sai rằng nó được liên kết với Sngine
Bạn không được tạo hoặc gửi email không mong muốn cho bất kỳ thành viên nào của 720 Group ("Thư rác").
Bạn không được truyền bất kỳ sâu hoặc vi rút hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại.
7.Khi sử dụng 720 Group bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền).
8.Vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào trong số này sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản 720 Group của bạn. Mặc dù 720 Group nghiêm cấm các hành vi và nội dung như vậy trên trang web của mình, bạn hiểu và đồng ý rằng 720 Group không thể chịu trách nhiệm về Nội dung được đăng trên trang web của mình và bạn vẫn có thể tiếp xúc với các tài liệu đó và bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng dịch vụ của 720 Group

Điều kiện chung :

1.Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt dịch vụ Sngine vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo vào bất kỳ lúc nào.
2.Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào. Nếu các thay đổi tạo thành một thay đổi quan trọng đối với 3.Điều khoản Sử dụng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua thư internet theo tùy chọn được thể hiện trên tài khoản của bạn. Điều gì tạo nên "sự thay đổi vật chất" sẽ được xác định theo quyết định riêng của chúng tôi, với thiện chí và sử dụng lý lẽ thông thường và phán đoán hợp lý.
4.Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.
Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ xóa Nội dung và các tài khoản chứa Nội dung mà chúng tôi theo quyết định riêng của mình là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm hoặc có thể bị phản đối hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản sử dụng này.
5.Dịch vụ 720 Group giúp bạn có thể đăng hình ảnh và văn bản được lưu trữ trên 720 Group ra các trang web bên ngoài. Việc sử dụng này được chấp nhận (và thậm chí được khuyến khích!). Tuy nhiên, các trang trên các trang web khác hiển thị dữ liệu được lưu trữ trên 720 Group phải cung cấp liên kết quay lại Sngine.
Bản quyền (What's You is Yours):

Bản quyền :

1.Chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu trí tuệ đối với tài liệu bạn cung cấp cho dịch vụ 720 Group. Hồ sơ và các tài liệu được tải lên của bạn vẫn là của bạn. Bạn có thể xóa hồ sơ của mình bất kỳ lúc nào bằng cách xóa tài khoản của mình. Thao tác này cũng sẽ xóa mọi văn bản và hình ảnh bạn đã lưu trữ trong hệ thống.
2.Chúng tôi khuyến khích người dùng đóng góp sáng tạo của họ cho miền công cộng hoặc xem xét các điều khoản cấp phép tiến bộ:

Cập nhật ngày : 23/04/2021